Plan promocji wsi Konary

Plan promocji wsi Konary

Celem działań informacyjno-promocyjnych związanych z Planem Odnowy Miejscowości Konary jest:
 upowszechnienie informacji na temat inwestycji planowych w miejscowości do roku 2020 wraz ze wskazaniem szacunkowych kosztów realizacji projektów;
 wskazanie możliwości uzyskania zewnętrznego dofinansowania na odnowę wsi;
 bieżące informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze otrzymanej pomocy unijnej dla poszczególnych projektów.

Grupami docelowymi promocji Planu Odnowy Miejscowości w pierwszym rzędzie mieszkańcy wsi, gminny samorząd, lokalne organizacje i instytucje funkcjonujące na terenie gminy.
Informacja o dokumencie będzie także kierowana do ośrodków poza gminą: – samorządu wojewódzkiego, organizacji społecznych i pozarządowych, samorządów gospodarczych, działających na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Osiągnięcie wskazanych powyżej celów działań promocyjno-informacyjnych stanie się możliwe po zastosowaniu elementów promocji, do których zaliczyć należy:

 prezentacja założeń Planu Odnowy Miejscowości na sesji Rady Gminy.
 publikacja tekstu dokumentu w gminnym Biuletynie Informacji Publicznych
 publikacja głównych założeń Planu Odnowy Miejscowości na oficjalnej stronie internetowej gminy
 organizacja konferencji informacyjnych podczas imprez wiejskich, propagujących założenia Planu Odnowy Miejscowości, jak też możliwości wykorzystania środków unijnych na cele rozwoju lokalnego
 publikacja broszury informacyjnej pozwalającej w łatwy, przystępny sposób pokazanie założeń Planu Odnowy Miejscowości, a także wiedzę o dostępnej pomocy;
 informacja w mediach lokalnych i regionalnych na temat realizacji założeń Planu Odnowy Miejscowości.

Slogan: Konary- chleb szanują i przyszłość budują
Projekt jednolitej wizualizacji wsi
Krótka charakterystyka wsi, akcentująca jej unikalność – dwa zdania opisujące wieś np.

Konary – miejscowość z historią: legenda o pastuszku,
i teraźniejszością: memoriał Kazimierza Kasperczaka

Promocja miejscowości w Internecie

Promocję miejscowości w Internecie traktujemy jako elementarny sposób prezentacji walorów bliskiego nam obszaru. Przygotowanie własnej strony internetowej. Strona internetowa wsi umieszczona na portalu gminy (bezpłatnie) lub na portalu komercyjnym.

Wytyczne do zawartości strony internetowej

 logo wsi, slogan, charakterystyka wsi
 położenie – mapka wsi i jej położenie w stosunku do większych miast
 ciekawe i warte odwiedzenia miejsca:
– krzyż pokutny
– kościół p.w. Św. Michała Archanioła
– zarybiony staw wiejski
– dyskoteka Protektor
– Karczma pod Konarem
– Restauracja Oliwka
 atrakcje na terenie wsi oraz atrakcje w promieniu 20 km (dojazd rowerem)
– Wiatrak Koźlak w Karolinkach
– Klasztor ojców franciszkanów w Karolinkach
– Kompleks boisk sportowych, w tym baseballowych w Miejskiej Górce
– Zbiornik retencyjny w Miejskiej Górce „Balaton”
– Zalew z kąpieliskiem w Pakosławiu
 kuchnia i miejscowe przysmaki
Kotlet z Konara, podawany w Karczmie pod Konarem
 obyczaje, obrzędy, legendy…
Legenda o pastuszku
Obrzędy: Dożynki
Memoriał im. Kazimierza Kasperczaka
 wypoczynek – informacji o gospodarstwa agroturystycznych, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, obiektach sportowych, możliwościach pędzaniem wolnego czasu
 miejsca i pomysły do inwestowania
Duża ilość działek budowlanych, całkowicie uzbrojonych
 atrybuty regionu – odwołanie do Gościnnej Wielkopolski
 ślady życia wybitnych ludzi
 unikalne produkty wywodzące się z naszej wsi
 osobliwości wsi – interesujące mogą być niecodzienne zjawiska, występujące bardzo rzadko lub nawet pojedynczo w skali kraju

Pozostałe elementy promocji

 Przygotowanie informacji dla mediów (gazeta lokalna (np. Życie Rawicza, ABC rawickie, Panorama Leszczyńska, Głos Wielkopolski, Radio Elka, Radio Merkury, Lokalna TV, Teleskop TVP Poznań, pisma branżowe)
 Opracowanie tablic informacyjnych przy wjeździe do wsi (tzw „witacze”)
 Oznakowanie najciekawszych miejsc z opisem atrakcji wsi z wykorzystaniem projektu wizualizacji, loga, schematycznej mapki wsi
 Kalendarz imprez wiejskich i imprez lokalnych
 Broszura informująca o wsi zawierająca:krótką charakterystykę wsi, akcentująca jej unikalność

  • logo, schematyczną mapki wsi
  • kalendarz imprez
  • informacje teleadresowe
  • z kim się kontaktować
  • jak spędzić wolnych czas
  • jak dojechać

 Udział w targach regionalnych
 Przygotowanie materiałów dla wydawnictw gminnych, powiatowych regionalnych
 Dzień wsi – impreza nawiązująca do oryginalnego charakteru wsi
 Maskotka wsi
 Pamiątka z pobytu we wsi (produkty lokalne)
 Totem na środku wsi – z odległościami do najważniejszych stolic świata lub miejsc mających znaczenie w wizerunku wsi: miejsc świętych, arcyważnych itp)
 Jarmark wiejski – promocja lokalnych produktów i rzemiosła
 Nawiązanie kontaktów z podobnymi wioskami w kraju lub Europie